Program współfinansowany przez Unię Europejską

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii stomatologicznej

w WellDent Centrum Stomatologiczne Anna i Kornel Dobosz s.c.

 

Całkowita wartość projektu :           449 589,81 PLN

Wkład Unii Europejskiej:                   165 002,77 PLN

 

WellDent Centrum Stomatologiczne Anna i Kornel Dobosz s.c.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013