Polityka Prywatności

Centrum Stomatologiczne WellDent  z siedzibą we Wrocławiu,ul. Kukuczki 5/9  informuje, że dane osobowe oraz dane teleadresowe, otrzymywane przezCentrum za pośrednictwem formularzy dostępnych na niniejszej witrynie internetowej, będą używane tylko i wyłącznie w następujących celach:

 • udzieleniu użytkownikowi odpowiedzi na zadane przez niego pytanie, komentarz lub wyjaśnienie poruszonego przez użytkownika zagadnienia;
 • przekazaniu użytkownikowi informacji związanych z działalnością Centrum,w szczególności  informacje komercyjne (aktualne akcje promocyjne, nowości) oraz listy niekomercyjne (życzenia itp.).

Centrum Stomatologiczne WellDent informuje, że wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe uzyskiwane  za pośrednictwem niniejszego serwisu internetowego, będą wykorzystywane wyłącznie przez  pracowników Centrum w celach służbowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.

Serwis internetowy Centrum wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników.

Administratorem strony jest firma premiummed.pl

Zawartość serwisu jest własnością Centrum Stomatologicznego  i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie kopiowanie treści serwisu jest zabronione. Naruszenie praw autorskich będzie podlegało sankcjom karnym.

Centrum nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), podajemy do informacji:

1.ADMINISTRATOR DANYCH  OSOBOWYCH: Welldent Centrum Stomatologiczne Anna i Kornel Dobosz s.c. , 50-570 Wrocław, ul. Kukuczki 5/9  NIP 899-269-3446 REGON 021266776, tel. 717336061 . Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Welldent Centrum Stomatologiczne , 50-570 Wrocław, ul. Kukuczki 5/9 lub e-mail : recepcja@welldent.pl

2.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: mgr Dawid Szarek ,  kontakt :e-mail: biuro@odomed.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego,
 • wystawienia faktury imiennej,
 • statystycznych,
 • realizacji praw pacjenta,
 • skarg i wniosków,
 • kontaktu telefonicznego z pacjentem,

INFORMACJE O ZAMIERZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane ze względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem informacji o ofercie handlowej WELLDENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE ANNA I KORNEL DOBOSZ S.C., ul. Kukuczki 5/9 50-370 Wrocław

INFORMACJE O ODBIORACHCH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

 • Inspektor Ochrony Danych,
 • Inne placówki medyczne,
 • Dostawca oprogramowania Informatycznego,
 • Urząd Wojewódzki,
 • Minister Zdrowia,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Organy ścigania,
 • ZUS,
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe,
 • Osoby upoważnione,
 • Sanepid,
 • Serwis sprzętu medycznego,
 • Informatyk,
 • Rzecznik Praw Pacjenta,
 • Komisja ds. zdarzeń medycznych,
 • Inne podmioty przetwarzające.

OKRES, PRZEZ KTÓRY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE KRYTERIA USTELAENIA TEGO OKRESU

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.