dr n.med. Magdalena Barzyk – Specjalista protetyki stomatologicznej

Specjalista protetyki stomatologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Ukończyła studia z wynikiem bardzo dobrym.

W 2007 zdała Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP) uzyskując drugi wynik w Polsce. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem 4-letnie studia specjalizacyjne w dziedzinie protetyka stomatologiczna uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej.

Asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AM we Wrocławiu latach 2007 – 2016.

W 2016 roku obroniła doktorat z zakresu protetyki stomatologicznej pt.” Ocena spektrofotometryczna przebarwień zębów akrylowych wywołanych wybranymi barwnikami spożywczymi – badania in vitro.” Promotor prof. W.Więckiewicz.

Autorka licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych polskich i zagranicznych oraz  prezentacji na konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Biegle zna język angielski.  Współorganizator międzynarodowych konferencji naukowych. Liczne staże naukowe krajowe i zagraniczne w renomowanych jednostkach akademickich.

Certyfikaty