lek. stom. Karol Borkowski – specjalista chirurgii twarzowo-szczękowej

Specjalista chirurgii szczękowo- twarzowej

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną.

Zainteresowania szczegółowe: chirurgia ortognatyczna, złożone przypadki implantologiczne.

W roku 2000 odbył miesięczny staż w Departament Cranio-Maxillofacial Surgery Guy`s Hospital w Londynie.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu zastosowania modeli sterelitograficznych w chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki, a także w implantologii.