Dr n.med. Jacek Zborowski – specjalista periodontologii, specjalista chirurgii stomatologicznej

Periodontologia

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu / 2006/. W 2016 uzyskał tytuł  doktora nauk  medycznych,. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Periodontologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Należy do Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego (PTP) oraz European Federation of Periodontology. (EFP).

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.